Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Myrtillo
Οι σπουδαστές των τμημάτων μαγειρικής τέχνης και πληροφορικής συνοδευόμενοι από τον Διερμηνέα της ΕΝΓ κ. Φουφουδάκη Ματθαίο και τον εκπαιδευτή μαγειρικής τέχνης κ. Μοσχοβάκη Κωνσταντίνο πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στο Myrtillo.
Τo Myrtillo αποτελεί μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) Ειδικού Σκοπού (Ένταξης ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας) ιδρυθείσα σύμφωνα με τον νόμο 4019/2011.

Από τον Οκτώβριο 2013 λειτουργεί ως cafe – πολυχώρος Λόγου/Τέχνης, και αποτελεί μια καινοτόμο αυτοδύναμη εργασιακή και εκπαιδευτική μονάδα, όπου όλοι οι εργαζόμενοί της είναι συνυπεύθυνοι για τη βιωσιμότητά της.

Σήμερα το 90% των εργαζομένων στο Myrtillo ανήκει στις ευάλωτες ομάδες (άτομα με αναπηρίες).
Οι σπουδαστές γνώρισαν τις δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. και ενημερώθηκαν για τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας στην επιχείρηση.

https://drive.google.com/drive/folders/1g0meICSnuBUYJl6yMKLQO664sDpbnihm?usp=sharing