Στο Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής λειτουργούν οι ειδικότητες:

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ

  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / WEB DESIGNER –DEVELOPER / VIDEO GAMES)
  • Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης

ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

  • Απομαγνητοφωνητής συνομιλιών – πρακτικών
  • Tεχνικός χειριστής Η/Υ και τηλεφωνικών κέντρων, παροχής πληροφοριών και εξυπηρέτησης πελατών