Στην σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε και να μεταφορτώσετε χρήσιμα αρχεία.

  • Κανονισμός λειτουργίας ΙΕΚ – Πατήστε εδώ.
  • Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ – Πατήστε εδώ.
  • Εγκύκλιος Για Πρακτική Άσκηση Καταρτιζόμενων ΙΕΚ εδώ.
  • Αίτηση Πρακτικής Άσκησης – Πατήστε εδώ.
  • Βεβαίωση Εργοδότη – Πατήστε εδώ.
  • Βεβαίωση Παρουσίας – Πατήστε εδώ.
  • Βιβλίο 6μηνης Πρακτικής Άσκησης – Πατήστε εδώ.