Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με το περιβάλλον e-learning του Δ.ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής Αγίας Παρασκευής.